ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2018-03-15T19:09:17+00:00

Συνέδρια – Σεμινάρια

ASM Microbe 2018

Ιούνιος 7 2018 - Ιούνιος 11 2018

20th Symposium on Infections in the Immunocompromised Host

Ιούνιος 17 2018 - Ιούνιος 19 2018

CESAR-2018, Central European Symposium on antimicrobials and antimicrobial resistance

Σεπτέμβριος 19 2018 - Σεπτέμβριος 22 2018

14th Congress of Microbiologists in Bulgaria

Οκτώβριος 10 2018 - Οκτώβριος 13 2018