Συνέδρια – Σεμινάρια

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας

Μάρτιος 9 2017 @ 8:00 πμ - Μάρτιος 11 2017 @ 5:00 μμ

ASM Microbe

Ιούνιος 1 2017 - Ιούνιος 5 2017

8th Trends in Medical Mycology

Οκτώβριος 6 2017 - Οκτώβριος 9 2017