ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΤΟΜΟΣ 58, Τεύχη 1 & 2)

Ιούλιος 1st, 2014|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/VOLUME_58-ISSUES_1-2.pdf ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ηπατίτιδα Ε: νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα και ανασκόπηση […]

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (ΤΟΜΟΣ 59, Τεύχος 2)

Ιούλιος 1st, 2014|

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 2
http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/Acta-Microbiologica_Volume59_Issue2_2014.pdf […]

ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΤΟΜΟΣ 59, Τεύχος 1)

Απρίλιος 1st, 2014|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/Acta-Microbiologica_Volume-59_Issue1_2014.pdf ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Ασφαλής χειρισμός αντιδραστηρίων στο Κλινικό Εργαστήριο
Α. Γρηγοράτου

ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΤΟΜΟΣ 58, Τεύχος 4)

Ιανουάριος 1st, 2014|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/ACTA-2013-Volume-58_Issue-4.pdf ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος των Κλινικών Εργαστηρίων στην αποτελεσματικότητα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΤΟΜΟΣ 58, Τεύχος 3)

Οκτώβριος 1st, 2013|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/TEYXOS-3o.pdf ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση επιδημίας […]

ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΤΟΜΟΣ 57, Τεύχη 3,4)

Ιανουάριος 1st, 2013|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/57-3-4.pdf ΑΡΘΡΟ 1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ […]

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (ΤΟΜΟΣ 57, Τεύχος 2)

Ιούλιος 1st, 2012|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/57-2_new.pdf ΑΡΘΡΟ 1: ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧHΣ ΤΩΝ GRAM- […]

ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΤΟΜΟΣ 57, Τεύχος 1)

Απρίλιος 1st, 2012|

http://hms.org.gr/wp-content/uploads/2016/10/57-1_Full.pdf ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΙΠΟΛΑΣΜOΣ ΤΟΥ HHV-6 ΣΕ ΠΑΙΔΙA […]

ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΤΟΜΟΣ 56, Τεύχη 1-4)

Ιανουάριος 1st, 2012|

JANUARY FEBRUARY 2011

Utility of platelet indices in clinical practice.
D. Adamou, […]

ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΤΟΜΟΣ 55, Τεύχη 1-4)

Ιανουάριος 1st, 2011|

JANUARY FEBRUARY 2010

ΠΥΡΕΤΟΣ Q ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗΣ […]