ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2018-03-15T19:09:17+00:00

Συνέδρια – Σεμινάρια

CESAR-2018, Central European Symposium on antimicrobials and antimicrobial resistance

Σεπτέμβριος 19 2018 - Σεπτέμβριος 22 2018

14th Congress of Microbiologists in Bulgaria

Οκτώβριος 10 2018 - Οκτώβριος 13 2018

8th Congress of European Microbiologists, FEMS 2019

Ιούλιος 7, 2019 - Ιούλιος 11, 2019