Επαναπροσδιορισμός ορίων ευαισθησίας στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη,(2013)

//Επαναπροσδιορισμός ορίων ευαισθησίας στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη,(2013)

Η Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά προτείνει, με βάση το σκεπτικό που παρατίθεται στο συνημμένο,
επαναπροσδιορισμό των ορίων ευαισθησίας στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη

Σε ασθενείς των οποίων τα στελέχη S. aureus ως αιτία σοβαρής λοίμωξης παρουσιάζουν MIC στη βανκομυκίνη μεγαλύτερη από 1 μg/ml δεν πρέπει να χορηγείται θεραπευτικά η βανκομυκίνη

Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας.pdf

2016-10-05T06:10:51+00:00Οκτώβριος 1st, 2013|0 Comments

Leave A Comment