Ανακοίνωση σχετικά με μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: “International Course on Antibiotics and Resistance”

//Ανακοίνωση σχετικά με μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: “International Course on Antibiotics and Resistance”

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση σχετικά με μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: “International Course on Antibiotics and Resistance”, που οργανώνεται από το Institut Pasteur και θα γίνει στο Annecy (Γαλλία), 6-14 Οκτωβρίου 2018.

Ανακοίνωση

2018-04-23T04:08:08+00:00Απρίλιος 23rd, 2018|0 Comments

Leave A Comment