Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία στο 26th ECCMID

//Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία στο 26th ECCMID

Τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας για συναπτή φορά έλαβαν μέρος στο Συνέδριο της ECCMID (26th ECCMID, Amsterdam 9-12 April 2016) με σημαντικό αριθμό προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων. Στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων και συναντήσεων της ECCMID, η ΕΜΕ έλαβε πρόσκληση για τη συμμετοχή της στο  Affiliated Society Corner για την παρουσίαση των δράσεων των Εθνικών Εταιρειών Μικροβιολογίας των Ευρωπαϊκών χωρών.

2016-10-05T06:11:09+00:00Μάιος 1st, 2016|0 Comments

Leave A Comment